3
ไทย
|
EN
How To Order
ขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน Website Siam Food Services
1.สมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ 2 รูปแบบ คือ การลงทะเบียนสมาชิกผ่านอีเมล และ การลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
1.1 สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนสมาชิกผ่านอีเมล เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ Verify ลูกค้าสามารถทำการ Verify email address และทำการ Login เข้าใช้ได้งานได้เลย
1.2 สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนสมาชิกผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อลูกค้าได้รับ OTP ผ่านเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ ให้ลูกค้านำเลข OTP ทำการลงทะเบียนได้เลย เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับไปหน้าแรกให้ลูกค้า ทำการ Login เข้าใช้ได้งานอีกครั้ง
2. หลังจากลูกค้าทำการ Log in เข้าระบบเรียบร้อย ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ และเมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม เพิ่มสินค้าลงรถเข็น
3.จะมีข้อความยืนยันจำนวนสินค้าว่าสินค้าถูกเพิ่มเข้าไปในรถเข็นแล้วทางด้านขวาบน หากต้องการชำระเงิน กดปุ่ม รถเข็นทางด้านขวาบนของเว็บไซต์
4. ในกรณีที่กดปุ่ม รถเข็น ระบบจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ได้เลือกไว้ ให้คุณกดปุ่ม Next Payment และกดปุ่ม + ที่หมวด Shipping Address เพื่อกรอก ชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง จากนั้นกด เพิ่มที่อยู่ และ ต่อไป
***ลูกค้าสามารถกำหนดวันจัดส่งได้ที่ช่อง Delivery Date***
5. จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินโดยกดเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ พร้อมกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเลือกสแกน QR Code ในการชำระเงิน (หากเลือกสแกน QR CODE ระบบจะแสดง QR CODE หลังกด Confirm Order ในขั้นตอนที่ 6)
หมายเหตุ : หากเลือกสแกน QR CODE ระบบจะแสดง QR CODE หลังกด Confirm Order ในขั้นตอนที่ 6
6. และขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงหน้ายืนยันออเดอร์ คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าและวิธีการชำระเงินในครั้งนี้ได้ หากพบว่าข้อมูลถูกต้องให้กด Confirm Order
หมายเหตุ : หากลูกค้าเลือกชำระผ่าน QR CODE ระบบจะแสดงข้อมูลหลังจากกด Confirm Order
7. ระบบจะแสดงผลการสั่งซื้อของคุณ และทำการส่งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าไปทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
8. วิธีคิดค่าจัดส่ง