3
ไทย
|
EN
How To Pay
ขั้นตอนการชำระเงิน (HOW TO PAY) Website Siam Food Services
1. เมื่อคุณเลือกสินค้าได้แล้ว และต้องการทำการชำระเงิน ให้กดปุ่ม รถเข็นทางด้านขวาบนของเว็บไซต์
2. เมื่อเข้าสู่หน้ารถเข็น ให้ทำการเลือกสินค้า และจำนวนที่ต้องการยืนยันการซื้อ และกดปุ่ม Next Payment
3. ระบบจะแสดงหน้าสรุปรายการการสั่งซื้อ ให้เลื่อนหน้าลงมาด้านล่าง เพื่อเลือกการชำระเงิน
4. จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินโดยกดเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ โดยมีวิธีการชำระเงิน 2 ช่อง คือ Credit / Debit Card หรือ QR Code หลังจากที่ทำการเลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแล้วให้ทำการกดปุ่ม Confirm Order
4.1 ถ้าเลือกวิธีการชำระเงินด้วย Credit / Debit Card ให้กดปุ่ม Payment
ให้ทำการระบุข้อมูล Credit / Debit Card
4.2 ถ้าเลือกวิธีการชำระเงินด้วย QR Code ระบบแสดง QR Code เพื่อให้ทำการสแกนชำระเงิน
5. ขั้นตอนสุดท้าย ลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบรายการ และสถานะคำสั่งซื้อได้ที่เมนู My Order หรือ E-mail (ตัวอย่าง E-mail ตามข้อที่ 6)
6. ระบบจะแสดงผลการสั่งซื้อของคุณ และทำการส่งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าไปทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้